Dones: història i memòria a Catalunya

La publicació digital Dones: història i memòria a Catalunya  recull vuit articles d’historiadors que evidencien models creats en pro d’un reduccionisme de la condició de subjecte actiu de les dones, però també la participació i el compromís actiu d'aquestes en el procés de formació de la societat. La redacció d’aquests articles ha estat el punt de partida d’un procés d’anàlisi i revisió del discurs museogràfic del Museu d’Història de Catalunya que ens ha de permetre introduir nous continguts i adaptar la narrativa històrica a un relat sense absències i adequat als nostres temps. La invisibilitat i l’absència de les dones a la Història ha estat una constant al llarg dels anys, la seva participació en la construcció de la societat ha estat minimitzada i al seu voltant s’han creat imaginaris i estereotips que no tenen res a veure amb la realitat.  En ple segle XXI no podem continuar oferint un relat esbiaixat, tenim el dret i l’obligació de revisar i reinterpretar els models socials, els discursos i la historiografia tradicionals.

Fitxa tècnica

  • Edició: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Museu d’Història de Catalunya
  • Coordinació: Raquel Castellà
  • Textos: Mònica Borrell-Cairol, Mariela Fargas, Paloma González, Martín Iturralde, Mary Nash, Marina Picazo, Josep Suñé, Teresa Vinyoles
  • Disseny gràfic: Apòstrof
  • ISBN: 978 – 84 – 393 – 9681– 9
  • Preu: Gratuït
  • © de les fotografies: Arxiu Ca la Dona, Arxiu Josep Castellà, Photoaisa, Prisma