Acció comunitària

El museu ha establert col·laboració amb diferents entitats que ens ha permès desenvolupar activitats que garanteixin l’accés a la cultura a totes les persones. Són activitats que  donen suport a projectes  que treballen per la millora de la convivència i la cohesió social així com el desenvolupament dels valors del civisme, l’apoderament i la solidaritat.