Signoguia ‘La memòria d’un país’ (Signoguia vista al Museu)