Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya

Entre 1450 i 1750, moltes regions d’Europa van patir la cacera de bruixes. Els càlculs més ponderats apunten la xifra de 110.000 persones processades i de no menys de 60.000 execucions. Les víctimes van ser, arreu, molt majoritàriament dones pobres, sovint velles, que vivien soles. A Catalunya es van produir més de 400 execucions.Aquesta publicació digital presenta diferents recursos i textos d'especialistes sobre la cacera de bruixes al nostre país.

A continuació trobaràs els enllaços per descarregar-te la publicació per capítols

    00.Portada, índex i introducció

LA BRUIXERIA I LA MÀGIA EN L’ÈPOCA MEDIEVAL

    01. Metgesses, llevadores, fetilleres, fascinadores...: bruixes a l’edat mitjana. Teresa Vinyoles

    02. Nicolau Eimeric i la bruixeria. Jaume de Puig i Oliver

EL CONTEXT SOCIAL I IDEOLÒGIC

    03. Les bases ideològiques: la confessionalització i la intolerància religiosa a l’Europa Moderna (segles XVI-XVII) Ignasi Fernández Terricabras

    04. Les bases materials: la crisi del segle XVII. Eva Serra

    05. L’”any del diluvi” a Catalunya. La reconstrucció i els efectes de les inundacions del novembre de 1617, Mariano Barriendos

LA CACERA DE BRUIXES

    06. La cacera de bruixes a Europa. Agustí Alcoberro

    07. La cacera de bruixes a Catalunya. Antoni Pladevall

    08. La Inquisició i la cacera de bruixes a Catalunya. Joan Bada

    09. Els defensors de les bruixes. La fi de la cacera a Catalunya, Agustí Alcoberro i Ramon Sarobe

EL RECOR POPULAR

    10. La bruixeria en la cultura popular catalana. Josefina Roma

OBJECTIUS I ESTRATÈGIES D'UNA EXPOSICIÓ

    11. Objectius i estratègies d'una exposició. Primera part

    12. Objectius i estratègies d'una exposició. Segona part

    13. Objectius i estratègies d'una exposició. Tercera part

BIBLIOGRAFIA

    14. Bibliografia