Vestigis del passat (en línia)

Vestigis del passat (en línia)

Vestigis del passat (en línia)

Com vivien les dones i els homes de la prehistòria i l’edat antiga? Com sabem el que sabem del passat? Aquesta activitat ens introdueix en el treball d’interpretació de les fonts arqueològiques. A partir de la informació que extraurem de les restes del passat, l’alumnat proposarà una resposta a aquests interrogants.

Quins continguts estructuren l’activitat?

La Prehistòria i l’època antiga són el marc de referència per al treball amb fonts. Establirem un primer contacte amb la feina dels historiadors i, a partir de la interpretació d’objectes, anirem descobrint alguns aspectes de les societats del passat: la tecnologia, les creences, l’economia, l’habitatge.

Com és la dinàmica de l’activitat?

L’activitat es desenvolupa a partir d’una recerca a l’aula sota la direcció de l’educador del museu a través d’una videoconferència. Cal, doncs, garantir una bona connexió a internet.

L’aula s’ha d’organitzar en sis grups de treball. Per a l'òptim desenvolupament de l’activitat, cal que cada grup de treball tingui un dispositiu per comunicar-se amb l’educador i per fer petites recerques a internet.

Abans de la sessió, farem arribar a l’aula les rèpliques d’objectes que seran la base de la recerca. A partir de l’anàlisi de les rèpliques, l’alumnat proposarà una interpretació de com es vivia en el passat. Cada grup treballarà un moment històric diferent per evidenciar l’evolució del territori durant la posada en comú final.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprendran a: extreure informació dels objectes històrics; a comprendre l’evolució de l’hàbitat i les formes de vida al llarg del temps; a identificar els principals trets culturals del paleolític, del neolític, de l’edat del bronze, de la colonització grega i de la romanització.

Competències bàsiques
  • Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
  • Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts –de manera pautada- per donar-hi resposta.
  • Situar històricament els trets que identifiquen els individus i les societats i descriure’ls
  • Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.

Informació pràctica

Nivell recomanat: Primer cicle ESO

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 € Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat