Parlem d'història! Diàlegs amb l'equip educatiu del museu

Aquesta activitat pretén obrir una oportunitat perquè l’alumnat de primària pugui parlar d’història i plantejar directament els seus dubtes a l’equip educatiu del museu.

Els temes a tractar poden perfilar-se prèviament a l’aula i seran transmesos pel professorat en el moment de concertar la vista a través del servei de reserves del museu.

Dependrà del docent en quin moment del curs té lloc aquest diàleg: com a introducció a un tema/projecte; durant el seu desenvolupament o bé com a tancament del mateix.

L’activitat es durà a terme en línia.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Les temàtiques sobre les que versaran aquests diàlegs són:

- L’herència de Roma

A partir de la domus romana representada al museu podem tractar tota una sèrie de temes entorn la romanització d’interès de l’alumnat.

· Exemples de temes

  • Context històric i romanització, habitatge i formes de vida al camp i a la ciutat, societat, urbanisme (carrers, ciutats, edificis representatius i urbanisme), jocs i infància, creences, ingenieria, llegat romà.

- Societat, política i formes de vida a l’Edat Mitjana

El punt de partida del diàleg seran els diferents espais dedicats a aquesta època al museu, a partir dels quals tenim possibilitat de tractar tot un seguit de temes vinculats a la societat medieval.

· Exemples de temes

  • Alta Edat Mitjana: Territori de marca, defensa i població (torres i ocupació del territori); castells i cavallers, monestirs, art romànic
  • Baixa Edat Mitjana: expansió comercial mediterrània, la vida a les ciutats, oficis i gremis, la cultura jueva, el creixement de les ciutats i principals edificis (palaus, catedrals, drassanes…)

- Temps de canvis: la industrialització

El punt de partida del diàleg serà la fàbrica tèxtil representada al museu.

· Exemples de temes

  • Manufactures del segle XVIII, especialització agrària, comerç, màquina de vapor, l’aparició de les fàbriques, classes socials (burgesia, proletariat), colònies industrials, reivindicacions obreres, la Renaixença.
Com és la dinàmica de l’activitat?

L’activitat es portarà a terme a través d’una plataforma de videoconferència i serà conduida per l’equip educatiu del museu.

Els grups que reservin aquesta activitat podran fer-nos arribar amb anterioritat a l’activitat una sèrie de qüestions per tal que l’educador els pugui donar resposta, així com proposar els temes de conversa que siguin del seu interès.

En el cas que no tinguem peticions concretes per part del grup, l’educador introduirà el diàleg a partir d’una escenografia o un element significatiu exposat al museu.

Aquests diàlegs es desenvoluparan a partir d’una sèrie de conceptes als quals vincularem alguns recursos i dinàmiques. Tot així, l’activitat variarà en funció dels interessos dels alumnes i la direcció que vagi prenent la interlocució amb el grup.

Requeriments

  • Connexió internet
  • Aula amb una càmera, micròfon i projector

Informació pràctica

Tipus d’activitat: Activitat en línia

Nivells recomanats: Cicle superior d'educació primària

Durada de la sessió: 1h

Preu de l’activitat: 65 € Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat