Itinerari d’història de selectivitat (en línia)

Itinerari d’història de selectivitat (en línia)

Itinerari d’història de selectivitat (en línia)

Us oferim una alternativa a l’activitat presencial Itinerari d’Història de Selectivitat amb una proposta en línia que us permeti mantenir un curs més el vincle amb el nostre museu, i que esdevingui una eina per afrontar les proves d’accés a la universitat (PAU). A partir d’una dinàmica participativa, analitzarem els fets i conceptes clau del període a partir de les fonts presents al museu que l’educador presentarà.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Seguint el currículum de Batxillerat s’han estructurat sis temes a partir dels quals es desenvoluparà l’activitat. Podeu triar aquell o aquells temes que siguin del vostre interès així com el número de connexions. La durada de cada activitat/connexió és d’una hora.

  • El món obrer al segle XIX
  • Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República
  • Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Guerra Civil
  • Catalunya i Espanya durant el franquisme I. 1939-1959. Dictadura, repressió i autarquia
  • Catalunya i Espanya durant el franquisme II. 1959-1975. Desarrollismo i lluita antifranquista
  • La transició cap a la democràcia (1975-2004)
Com és la dinàmica de l’activitat?

A partir de la tria d’un o diversos blocs temàtics que configuren la història dels segles XIX i XX del nostre país, proposarem a l’alumnat un treball d’anàlisi d’una font històrica que relacionarem amb d’altres fonts complementàries presents a la museografia (escenaris, objectes, mapes, gràfiques, fotografies…), per ajudar-nos a resoldre qüestions similars a les que apareixen als exàmens de les PAU.

Informació pràctica

Nivell recomanat: Batxillerat

Durada: 1hora/connexió

Preu:

  • 1 connexió 65 euros (1 tema)
  • 2 connexions 97 euros (2 temes)
  • 4 connexions 97+81 euros (4 temes)

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat