Enlloc com a casa!

Habitatge i formes de vida al llarg del temps

Una de les possibilitats que tenim per a fer una aproximació a la història amb els nens i nenes és a partir d’eixos temàtics. Aquesta opció, que pot variar en funció dels interessos que tinguem de treball, ens permet veure totes les etapes de la història a partir d’un centre d’interès. Podem escollir la tecnologia, el transport, la indumentària, etc. i estudiar-ne els canvis i les continuïtats al llarg de totes les etapes de la història. Al museu, us oferim algunes visites dissenyades des d’aquesta perspectiva però amb aquesta proposta didàctica ens volem centrar en l’Habitatge i la vida quotidiana al llarg del temps, i per aquest motiu posem al vostre abast les fotografies dels diversos habitatges reproduïts a l’exposició permanent del museu.

En primer lloc cal que ens familiaritzem amb els conceptes d’habitatge i vida quotidiana. Cal deixar clar que quan parlem d’habitatges ens referim als espais que hem fet servir els homes i les dones per viure. I la vida quotidiana fa referència a tots aquells aspectes que envolten el dia a dia de les persones. Així podem parlar des de la manera de construir les cases a les formes d’alimentar-se, de cuinar, de treballar, etc.

Com seria la teva habitació si visquessis a una altra època?

Podem començar la proposta didàctica amb una activitat titulada, Com seria la teva habitació si...? Cada infant hauria de fer una il·lustració de la seva habitació actual, tot incloent els mobles, les cortines, portes, finestres, etc. Si ho preferim, també els podem demanar que facin fotografies de tota l’habitació i els detalls que considerin significatius.

El següent pas es presentar habitatges d’altres èpoques per iniciar la recerca. Us proposem partir de les cases reproduïdes al llarg de l’exposició permanent del museu que trobareu fotografiades en aquest enllaç.

Seguidament hauran d’escollir una de les diferents formes d’habitatge per tal de dissenyar com seria la seva habitació si hagués viscut a aquell lloc. Per fer-ho, cal que recordin el que s’ha explicat al museu, si l’heu visitat, o que investiguin l’època que els ha tocat.

Per fer aquest treball, hem de començar plantejant-nos si la casa estaria dividida en diferents habitacions i tindríem un dormitori propi. Altres aspectes a considerar serien els mobles que hi hauria: algunes coses que tenim ara desapareixerien? Hi haurien coses que no tenim ara? Això ens pot portar a reflexionar quines coses trobaríem més a faltar.

Més enllà de l’habitació, ens podem plantejar com il·luminaríem la casa i com ens rentaríem cada matí. També ens podem plantejar com cuinaríem i menjaríem. Quins estris utilitzaríem? Serien com els que tenim ara?

A partir d’aquests elements podem fer un pas més i pensar com seria la nostra vida en aquella època: Treballaríem o aniríem a l’escola? Què menjaríem? A què jugaríem? Són exemples de preguntes que poden guiar la comparació entre èpoques.

D’aquesta manera, haurem construït una imatge de cadascun dels habitatges i per tant de la seva època. Podem treballar per grups i cadascun haurà d’escriure un petit conte sobre el seu dia a dia a la casa que els ha tocat. Per exemple, un grup podria treballar les masies, tot explicant quines activitats es duen a terme en aquest tipus d’habitatge, què es fa a cada espai de la casa, quins objectes s’usen per a cada necessitat, qui hi viu, etc.

Un cop cada grup ha treballat el seu habitatge, podem jugar a fer un programa d’entrevistes de radio o de televisió on es parla dels diferents tipus d’habitatges al llarg de la història. Es tracta que entre els diferents grups s’entrevistin per tal de descobrir quin és l’habitatge que han treballat els altres. Els entrevistats hauran de respondre les preguntes que facin els locutors de ràdio, entenent que l’exercici de pensar tant les preguntes com les respostes serà col·lectiu. Alguns tipus de pregunta podrien ser: com és el vostre lavabo? I la cuina? Teniu jardí? Si és així, què hi teniu? Quins són els estris de cuina que feu servir? I el llit, és còmode?

Canvis i continuïtats

Aquestes activitats ens permeten treballar altres eixos importants com poden ser els canvis i les continuïtats en el temps. Així, per exemple, podem demanar als alumnes que pensin quines són les primeres necessitats a cobrir en un habitatge: són la llum? l’aigua? El gas? La calefacció? I sempre ha sigut així? Com que ja hem vist una evolució de les cases al llarg del temps, podem plantejar aquest tipus de preguntes i reflexionar sobre l’evolució de la manera en la que obtenim aquests recursos i en com han canviat les necessitats humanes. Ens plantegem així com es cuina, com s'il·lumina, com s’escalfa la casa, com es renta la gent i observem si la manera de fer-ho ha canviat amb el temps.

Podem fer un pas més i plantejar-nos com vivia la gent que habitava aquestes cases. Sempre s’ha treballat en les mateixes feines? Les eines per fer una mateixa feina han canviat? Ha canviat la manera d’aconseguir l’aliment?

Un altre aspecte a considerar és l’entorn d’aquests habitatges. N'hi ha que es situen a la ciutat i d’altres estan aïllats al mig del camp. Aquest fet també marca una diferència en l’estil de vida dels seus habitants. Podem plantejar a l’alumnat quines diferències marca l’entorn en la manera de viure i relacionar-se.

També podem reflexionar sobre el paper de la dona al llarg de la història ja que tradicionalment sempre ha estat relacionada amb la cura de la casa i la família. Per grups, es tractaria de pensar les tasques que tenien les dones a la llar i com d’important podia ser el seu paper. Un grup podria treballar el paleolític, tot reflexionant si en aquella època ja hi havia una diferenciació en les tasques en funció de ser home o dona. Un altre podria treballar les granges medievals, veient si existia encara una diferenciació i, si és així, quines tasques duia a terme cada un. Es podria tractar la figura de la minyona si es cregués convenient. Cuidar de la llar ha estat una feina? Hauria de ser-ho? Seguim pensant el mateix avui en dia?

Construïm una casa

Pels primers cursos d’educació primària, també pot ser molt interessant treballar a partir de racons o espais d’aprenentatge. Així, podem recrear ambients, com per exemple, una cabana prehistòrica en un racó de l’aula i demanar als nens i nenes que portin elements de la natura que serien presents en aquests espais. Podem fer-ho amb diferents habitatges al llarg de la història i comparar-lo amb l’actual.

A partir d’aquest treball, podem imaginar com seran les cases (o inclús les ciutats) del futur. Per representar-ho pot ser de gran utilitat didàctica realitzar maquetes. Ja sigui amb lego, per exemple, o amb materials que tinguem per l’escola o que portin de casa): briks de llet, taps de suro, rotlles de cartró, capses de cartró, etc. I es tracta de sintetitzar i plasmar tot el treball realitzat amb anterioritat. D’aquesta manera, podem fer sorgir aquelles idees que hem anat debatent al llarg de les activitats: el rol de la dona, les necessitats, els canvis i les continuïtats, etc

Compartiu els vostres treballs

Ens agradaria conèixer el resultat del vostre treball. Per això us proposem que el pengeu a la web o a les xarxes de l’escola i ho compartiu amb nosaltres.

I si veniu al museu...

Aquesta activitat és una proposta per fer a l’aula però es pot complementar amb una visita al museu per resseguir els espais domèstics de diferents èpoques recreats a les sales, amb l’activitat l’Habitatge i la vida quotidiana al llarg del temps

Informació pràctica

Nivell recomanat: Cicle mitjà i superior de Primària

Informació: Tel. 93 225 47 00 | mhc.serveiseducatius@gencat.cat


Imatges cases
doc_ico: 8869.614 Kb