El Consell de les persones (s)àvies

Consell de les persones (s)àvies

Consell de les persones (s)àvies

Un grup de quatre membres del Consell compartirà amb l’alumnat les seves vivències en temps de la dictadura a través de la conversa i una dinàmica àgil. A través d’un joc de deducció, seran els propis alumnes els qui esbrinaran a qui pertany cadascuna de les experiències de vida que més van marcar als membres del Consell. Aquestes experiències, situades en un temps i espai concrets, serviran de base per comparar el passat i present, i establir ponts entre l’un i l’altre.

El museu, a més, no vol prescindir de la materialitat, i és per això que farà arribar a la vostra escola una caixa de fusta amb objectes pertanyents a cadascuna de les persones del Consell: objectes que parlaran de la seva vida, però que alhora són testimonis de primera mà de la Història de Catalunya.

L’activitat serà dinamitzada per personal del museu que acompanyarà les aportacions i conclusions de l’alumnat i l’estimularà a compartir els seus coneixements, tant amb la resta de la companys com amb els seguidors del Museu d’Història de Catalunya a través de les xarxes.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Les temàtiques del Consell de les persones (s)àvies comprenen el temps històric del passat segle XX, des de la dècada dels anys quaranta i cinquanta fins a finals del segle XX. Són el període històric de la dictadura franquista, el restabliment de la democràcia i l’evolució de la societat els darrers anys del segle XX i la primera vintena del segle XXI. Les temàtiques que tractarem seran: les famílies, les condicions de treball, les condicions de vida, les tradicions culturals i les lluites o reivindicacions socials, sindicals, culturals i polítiques i també la lluita antifranquista que han viscut.

Com és la dinàmica de l’activitat?

L’activitat es portarà a terme a través d’una plataforma de videoconferència. En cada sessió hi participaran quatre membres del Consell de les persones (s)àvies, que ens transmetran el seu testimoni a través d’anècdotes i records personals.

L’activitat s’estructura en quatre parts:

  • Presentació de l’activitat del Consell de les persones (s)àvies i visionat d’un breu vídeo de presentació de cadascuna de les quatre persones que participen en la sessió.
  • En una segona part, amb la col·laboració de l’alumnat, es presenten vuit experiències de vida sense identificar-ne el protagonista, per tal d’establir un joc amb els nois i noies que l’hauran de reconèixer. Una vegada identificat, s’amplia l’anècdota posant-la en el context de l’època i s’estableix un diàleg per comparar present i passat.
    Abans del dia de la sessió el centre educatiu rebrà una caixa de fusta tancada. Aquesta caixa conté vuit objectes que expliquen històries dels i les voluntàries i, per extensió, de l’època. L’alumnat haurà d’interpretar la font i identificar-ne el propietari.

A continuació es convida als alumnes a fer ús de les xarxes socials per compartir els objectes i la pròpia experiència respecte al que s’ha tractat. A través del hashtag #ConsellMHC, els nois i les noies ho compartiran amb l’Instagram de @mhistoriacat. Les impressions quedaran recollides al Wakelet del museu

  • Els últims minuts es guarden per a poder respondre a alguna pregunta o tema que hagi pogut quedar sense resposta. També es poden repassar els punts forts tractats durant el Consell.

Què aprendrem?

És una activitat d’intercanvi entre l’experiència d’un grup de gent gran, col·laboradors del museu, i els dubtes i els interrogants que els estudiants vulguin plantejar sobre el període històric comprès entre el franquisme i els darrers anys del segle XX. Amb la voluntat de facilitar el diàleg entre dues generacions, contrastant experiències i punts de vista, a la vegada que fan una mirada diferent a la història més recent a través de les vivències que expliquen els membres del Consell.

Competències bàsiques:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i les continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat on vivim.
  • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts primàries per interpretar el passat.
  • Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.
  • Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones
Informació pràctica

Nivells recomanats: Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Durada de la sessió per Educació Primària: 2 hores.

Durada de la sessió per ESO i Batxillerat: 2 hores

Nombre d’alumnes per sessió: 25 alumnes

Preu de l’activitat: Gratuït

Calendari: curs escolar Informació i reserves: Tel. 93 225 47 00 | fcardona@gencat.cat