Educació secundària

Les sales del Museu d’Història de Catalunya possibiliten un contacte directe amb les fonts i un coneixement de la història que va més enllà del llibre de text. A través d’itineraris específics i tallers centrats en diferents períodes, els alumnes de secundària aprofundeixen en la història de Catalunya, incidint especialment en aspectes socials. Aquestes activitats introdueixen la recerca a sales a partir de dinàmiques participatives en les que l’alumnat observa, manipula, s’interroga i relaciona les diferents informacions. D’aquesta manera van construint el coneixement de forma conjunta amb l’educador del museu. Destaquem també el Consell dels savis, una oportunitat per posar en contacte dues generacions i conèixer de primera mà com va ser l’etapa de la guerra i el franquisme amb gent que ho va viure.