Batxillerat

Pels recorreguts destinats als alumnes d’educació secundària postobligatòria, el Museu d’Història de Catalunya ofereix visites conduïdes per educadors especialitzats en les quals es treballen períodes concrets de la història contemporània. En aquest cicle donem encara més importància a la recerca i a la interpretació de les fonts per al treball de la història, així com a les activitats d’història viscuda, en les quals s’estableix una trobada intergeneracional entre els alumnes i les persones que varen viure determinats fets de la història recent.