Joia

Obra de Jaume García Anton

L’obra Joia, de Jaume García Antón, realitzada especialment per a l’exposició Els batecs de la memòria. A 70 anys de la Segona República, va ser presentada al nostre museu l’any 2001. Aquesta obra ens mostra molt bé l’entusiasme popular per la proclamació de la República, amb la gent somrient i joiosa a la plaça de sant Jaume. 

 Context històric

El dia 14 d’abril de 1931, Francesc Macià proclamà la República Catalana «com a estat integrat en la Federació Ibèrica». Tanmateix, la República Catalana va tenir una vida ben curta: a Madrid, el govern provisional de la naixent República no va acceptar la proclamació de Barcelona. Així, el 18 d’abril, l’endemà de l’arribada a Barcelona de tres ministres del nou govern republicà espanyol enviats a negociar amb Macià, els dirigents nacionalistes catalans van haver de renunciar a la sobirania nacional i a l’estat federal. En contrapartida, es va acordar l’elaboració immediata d’un Estatut d’Autonomia per a Catalunya i la recuperació de la Generalitat de Catalunya presidida provisionalment per Macià.

D’una manera pacífica, s’havia instaurat una república que recuperava les llibertats democràtiques i l’autogovern de Catalunya per primera vegada des de l’acabament de la guerra de Successió, el 1714.

Autor

Jaume García Antón

(València, 1948)

Formació acadèmica d'Enginyeria T. Industrial en la qual mai va exercir.

La seva activitat plàstica, com el Guadiana, apareix i desapareix al llarg dels anys, si bé, com el mateix riu, mai s'atura.

Realitza diverses exposicions individuals i col·lectives en els últims anys de la dècada dels 70 (Galeries Lleonart i Kandinsky de Barcelona). Des de llavors, no va voler exposar públicament dedicant-se, fonamentalment, a treballar en obres d'encàrrec.

Membre de "L'Àmbit de Recerca de la Fundació Miró", col·labora en la creació de l'Associació d'Artistes Plàstics de Catalunya, i participa en la "pintada de les Cotxeres de Sants" amb motiu de la detenció dels Joglars i en la exposició d'onze pintors Nadal al soterrani organitzada per l'Ajuntament de Barcelona.

Des de finals dels anys 90, reprèn l'activitat professional pública mantenint una alta activitat galerística. Les seves obres figuren en nombroses col·leccions del món.

Galeria d'imatges