Transparència

Informació d'actuació

Mitjançant aquesta pàgina, i en compliment del que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Museu d’Història de Catalunya fa pública la seva informació d’actuació.

La informació de caràcter més institucional està disponible al portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

 

Memòries