Recomanacions per la visita

El dia de la visita

Per al bon funcionament de l'activitat es recomana arribar al Museu amb prou temps per organitzar el grup i guardar les vostres pertinences. Si per un imprevist el grup s'endarrerís, cal comunicar-ho al Museu, al telèfon de concertació de visites: 93 225 42 44. Per al bon manteniment de la graella horària, el temps de visita s’adaptarà en relació amb el vostre retard.

Recordeu que el grup s’ha de mantenir junt durant tot el recorregut i ha d’anar acompanyat per la persona responsable. Les activitats estan organitzades per a grups de 25 alumnes. Cada grup ha d’anar acompanyat d’un responsable. Si el grup és superior a 20 alumnes, s'ha d'acompanyar de dos responsables.