La Casa-escuela Pueblo de Cuba

Les colònies infantils

Degut a que la majoria de nens refugiats estaven parcialment escolaritzats el Ministerio de Instrucción Publica es va anar fent càrrec de l’evacuació dels nens i a partir del gener de 1937 va desenvolupar una tasca educativa complerta ja que, a part de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant pel que fa a l’aliment, la salut i l’educació, va procurar donar als nens estimació i confort emocional amb la habilitació del Sistema de Colònies. Els motius per els que les Colònies es van instal·lar al llevant i Catalunya, van ser variades. En primer lloc el clima de la zona mediterrània era molt adequat per poder passar el rigorós hivern, per altra banda era una zona de pau on s’havia sufocat la revolta i finalment perquè ja existien tant a València com a Catalunya  les anomenades Colònies d’Hivern que funcionaven normalment des de principis de la República.

La implementació de les Colònies infantils a Catalunya

La Generalitat entenia  que el cas dels infants d’aquestes colònies eren competència  seva, com ho eren la resta de refugiats en general, i volia exercir aquestes competències mitjançant el Consell Nacional de la Infància Evacuada, però això creà un conflicte amb el Govern de la República, que tenia clar que era a ell a qui pertocaven  les competències sobre infants, a través del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Finalment les dues institucions van aconseguir coordinar-se mitjançant l’ajut al finançament per part de Ministerio.

Davant la necessitat d’instal·lar  de forma urgent una gran quantitat de colònies infantils a Catalunya, per a poder-hi evacuar els infants de Madrid i d’altres zones d’Espanya, el Servei d’Assistència Infantil de la Generalitat va elaborar un pressupost tipus de quant costava muntar una colònia infantil a Catalunya per 20 nenes amb tots els elements necessaris. El cost es quantificà en 10.268,50 pessetes i el seu manteniment es xifrava en unes 3.000 pessetes al més.