Cartells de Josep Obiols

Josep Obiols

La vida i l’obra de Josep Obiols i Palau (Sarrià, 1894 – Barcelona, 1967) no necessiten presentació, ja que han estat objecte d’un interès i estima constants des de l’inici de la seva carrera i compten amb una àmplia bibliografia, entre la qual s’han de destacar els treballs de Concepció Virgili, qui va dedicar una tesi de llicenciatura a la seva obra mural (Virgili, 1980) i va abordar el conjunt de la seva producció a la tesi doctoral, Art i societat a l’obra de Josep Obiols (Virgili, 1986). Amb aquesta base, la mateixa autora va comissariar una gran exposició al Palau de la Virreina, l’any 1990, que recollia una selecció significativa del treball d’Obiols en tots els àmbits que va conrear aquest artista versàtil, i que va anar acompanyada d’un catàleg dens i ple d’informacions interessants (Virgili, 1990). També Pilar Vélez ha estudiat amb rigor l’obra de l’artista de Sarrià, amb atenció especial a les xilografies i els ex-libris; i amb motiu del centenari del naixement de l’artista, va publicar un breu resum biogràfic i va comissariar l’exposició Josep Obiols, obra cívica (Vélez, 1994), centrada en els treballs fets amb voluntat de projecció pública i institucional, entre els quals es troben els cartells. L’estudi més recent fins ara és el que acompanyava l’exposició Josep Obiols, pintor de Montserrat, celebrada l’any 2009 sota la cura del director del museu montserratí, Josep de C. Laplana (Cirici, Obiols, Laplana, 2009). Totes aquestes publicacions i recursos permeten conèixer força bé el conjunt de l’obra de l’artista i la multiplicitat dels seus interessos.