Cartells de Josep Obiols

L’artista Josep Obiols i Palau (1894-1967) és un dels màxims exponents del Noucentisme a Catalunya. La seva obra, en llur majoria de caràcter cívic i ciutadà, va assolir molta popularitat. És la imatge viva de l'artista compromès amb la societat catalana del seu temps.

El Museu d’Història de Catalunya ha rebut una donació de cartells i altres treballs de Josep Obiols, gràcies a la generositat de la família de l’artista. Es tracta d’un conjunt de tretze documents gràfics, datables entre 1917 i 1936, que comprenen cinc originals per a cartells, quatre cartells impresos, un original i dues proves de color per a suports de calendari, i un diploma.

Josep Obiols i Palau (Sarrià 1894- Barcelona 1967), és un dels artistes més destacats i un dels màxims exponents del noucentisme. La seva obra, en llur majoria de caràcter cívic i ciutadà, va assolir molta popularitat entre la població que durant molts anys va viure envoltada d’imatges icòniques de l’artista. És sens dubte l'intèrpret plàstic de l'ideal noucentista i la imatge viva de l'artista compromès amb la societat catalana del seu temps en la lluita per la recuperació tant de la identitat com de la normalitat cultural del país; en la seva obra, l'esforç creador i el compromís polític hi són indestriables.

En aquest sentit,  les tretze obres que la Família Obiols ha donat al Museu d’Història de Catalunya són molt  representatives  i constitueixen uns documents històrics de primer ordre per  conèixer l’associacionisme catalanista  i la política cultural del país prèvia a la Guerra Civil.

Els cartells Ja sou de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana? i Primer Congrés Nacional de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana són producte de la col·laboració de Josep Obiols amb l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (APEC). L’Associació va fer fundada l’any 1899, per  Francesc Flors i Calcat, amb l’objectiu de potenciar l’ensenyament en català i millorar-ne els instruments pedagògics sobretot en el vessant del llibre de text, en els quals les il·lustracions que va realitzar Obiols per els cinc volums del Cartipàs Català de Pau Romeva, el Sil·labari o les Lectures d'infants d'Assumpció Pasqual tingueren una gran difusió i popularitat.

En el concepte noucentista que semblava reivindicar l'obra de Josep Obiols hi havia implícita una pedagogia de l'ordre civil sentit d'una banda amb criteris d'ideal de justícia i benestar social i expressat de l'altra plàsticament sota formes d'ordre material, d'equilibri i d'harmonia de l'espai ciutadà però també de la natura i del paisatge. D'aquesta manera el cartell del noiet de la cartera de bandolera i el cartipàs sota el braç que ens interroga amb la voluntat de fer-nos membre de l'APEC recull d'una manera exquisida aquest ideari plàstic i polític.

Josep Obiols

La vida i l’obra de Josep Obiols i Palau (Sarrià, 1894 – Barcelona, 1967) no necessiten presentació, ja que han estat objecte d’un interès i estima constants des de l’inici de la seva carrera i compte...

L'artista

En efecte, Josep Obiols va ser pintor de cavallet però sobretot muralista; gravador calcogràfic i xilogràfic; il·—lustrador de llibres i revistes i autor de nombrosos dissenys per a impresos publicita...

L'obra

La seva obra està vinculada en general a les institucions del país (treballà per a la Mancomunitat de Catalunya, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona i la Generalitat), com també les entitats priv...

Els cartells de Josep Obiols

Dins de la gran producció artística de Josep Obiols, la dedicació al cartell ha estat recordada sovint, en especial gràcies al mític treball per a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana....
Galeria d'imatges