La práctica y la doctrina alemanas de la guerra

La práctica y la doctrina alemanas de la guerra

Opuscle de 46 pàgines,  imprès en blanc i negre amb una portada en paper gruixut de color blau. Enquadernació lligada.

Número de registre:

MHC7519

Categoria General:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

opuscle

Títol/Nom pròpi:

La práctica y la doctrina alemanas de la guerra

Data:

1915

Autor:

Lavisse, Ernest, autor

Andler, Charles Philippe Théodore, autor

Librairie Armand Colin, editor

Salinas, Pedro, traductor

Dimensions

20,9 x 13,4 cm

Material / Tècnica

paper; tinta

inscripció

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ARCERCA DE LA GUERRA La práctica y la doctrina alemanas de la guerra por E. Lavisse y CH. ANDLER Versión castellana de P. Salinas LIBRAIRIE ARMAND COLIN 109, Boulevard Saint-Michel, PARIS 5º [inscripció de la portada]

Siglat: MHC7519

Procedència

París

Opuscle de 46 pàgines titular “La pràctica y la doctrina alemanas de la guerra”, de la col·lecció de llibres “Estudios y documentos acerca de la guerra”. Fou escrit per l’historiador Ernest Lavisse i el germanista Charles Andler, ambdós francesos.

El llibre està organitzat amb un prefaci i tres categories temàtiques: “La pràctica alemana de la guerra según los documentos franceses”; “la doctrina alemana de la guerra”, i “Ideas inspiradores de la doctrina”.  A grans trets, es pot resumir com un llibre que condemna a l’Imperi Alemany d'haver començat la guerra, i acusa al poble alemany de falta d’humanitat i agressivitat innata.

Aquesta peça ha estat exposada a:

Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra