D'ací i d'allà, núm. 62

D'ací i d'allà, núm. 62

D’ací i d’allà fou una revista gràfica nascuda a Barcelona l’any 1918, considerada com capdavantera en la difusió del comportament social propi de la burgesia urbana.

Com a revista eclèctica, tractava tant qüestions d’art i literatura, com decoració, natura i arts aplicades. La seva edició i maquetació era acurada i luxosa, a l’estil d’altres publicacions europees o nordamericanes com Vanity Fair, Vogue o L’Illustration. En destacava, sens dubte, la qualitat i curada elaboració de les portades. Tenia, doncs, una vocació d’excel·lència que es transmetia tant pel seu aspecte físic com pels continguts que tractava.

Al llarg de la seva vida la revista va anar canviant la periodicitat de publicació, passant d’una tirada mensual a una tirada trimestral. Poc abans de l’esclat de la Guerra Civil es va publicar el que seria l’últim número de la revista, el juny de 1936.

Aquesta peça ha estat exposada a:

Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra

Número de registre:

MHC7506

Categoria General:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

D'ací i d'allà, núm. 62

Data:

01/02/1923

Autor:

Folch i Torres, Ignasi, director de la publicació

Editorial Catalana, S. A., editor

Ferrer, Emili, dibuixant [dibuix de la portada]

Dimensions

24,2 x 17,1 x 0,5 cm

Material / Tècnica

paper; tinta

inscripció

D'ACÍ I D'ALLÁ Núm. 62 Mes de Febrer Any 1923 [inscripció de la portada]

EMILI FERRER XXIII [signatura del dibuix de la portada]

Siglat: MHC7506

Procedència

Barcelona

D’ací i d’allà fou una revista gràfica nascuda a Barcelona l’any 1918, considerada com capdavantera en la difusió del comportament social propi de la burgesia urbana.

Com a revista eclèctica, tractava tant qüestions d’art i literatura, com decoració, natura i arts aplicades. La seva edició i maquetació era acurada i luxosa, a l’estil d’altres publicacions europees o nordamericanes com Vanity Fair, Vogue o L’Illustration. En destacava, sens dubte, la qualitat i curada elaboració de les portades. Tenia, doncs, una vocació d’excel·lència que es transmetia tant pel seu aspecte físic com pels continguts que tractava.

Al llarg de la seva vida la revista va anar canviant la periodicitat de publicació, passant d’una tirada mensual a una tirada trimestral. Poc abans de l’esclat de la Guerra Civil es va publicar el que seria l’últim número de la revista, el juny de 1936.

Aquesta peça ha estat exposada a:

Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra