La societat industrial

Amb la industrialització, Catalunya coneix els progressos i conflictes derivats d’una societat capitalista. La burgesia catalana pren consciència i s’organitza políticament per defensar els seus interessos a les corts espanyoles. Les campanyes a favor del proteccionisme a la indústria topen amb els interessos de bona part de l’estat, on encara hi predomina una estructura econòmica tradicional.

Per la seva part, la classe obrera també s’organitza davant les lamentables condicions de vida a les que es veuen sotmesos molts treballadors. Les agrupacions obreristes creixen i, a partir de la segona meitat de segle, el sorgiment de partits polítics i sindicats connectats amb el moviment obrer internacional, juguen un paper clau en les mobilitzacions socials i els conflictes polítics del país.

La burgesia industrial

 La burgesia industrial

La dona a la fàbrica

La dona a la fàbrica
Audio

Cors de Clavé

Josep Anselm Clavé és el fundador del moviment coral a Catalunya.