Els ibers

La cultura ibera es desenvolupa a partir del segle VI aC en una vasta regió de l’occident mediterrani. Es tracta d’un conjunt de pobles diversos que comparteixen una sèrie de trets culturals. Com els grecs o els etruscos, posseeixen una civilització complexa i desenvolupada amb xarxes urbanes i comercials, encunyació de moneda i un sistema d’escriptura propi aplicat a una llengua autòctona.

El coneixement que tenim de la civilització ibera no ha deixat de créixer en els últims anys. Els jaciments arqueològics que trobem a Catalunya, com el d’Ullestret, ens mostren una societat guerrera, que domina la metal·lúrgia del ferro i manté contactes comercials amb altres pobles de la mediterrània, especialment amb els cartaginesos i els grecs. Aquests contactes s’intensifiquen quan, cap el 580 aC, els grecs provinents de Massalia funden a la costa catalana la colònia d’Empúries. 

Molins rotatoris

Molins rotatoris

La mòlta

Des del neolític, la mòlta de cereals esdevé una tasca feixuga. En els molins rotatoris, el gra s’introdueix pel forat superior i, a continuació, s’acciona la mola superior per tal que el frec de les pedres esmicoli els grans de cereal.

Canvi tecnològic

Els molins barquiformes són substituïts per molins rotatoris a partir del segle V aC. Les dimensions d’aquests molins poden ser molt variades. A les nostres terres són característics dels períodes ibèric i romà. Els romans en van arribar a construir de grans dimensions que eren accionats per cavalleries.

Mapa dels jaciments ibers

Mapa dels jaciments ibers