Tresors del coneixement

El factor humà a la societat del coneixement

Coneixement no és només un terme teòric. La història de la humanitat no hauria progressat si els individus, ni el grup, no haguessin observat dades i fets, i generat informació a partir d’aquests per transmetre-la finalment a les generacions següents. La societat és el resultat de la capacitat del grup de crear coneixement i emprar-lo per construir determinades condicions de vida. Per tant, hem de reconèixer com a component clau del coneixement el «factor social».

I és per això que la institució universitària ha de fer valer, ara més que mai, les capacitats i els talents, les aportacions i les aptituds, les competències i les facultats, en definitiva, el factor humà. Estudiants, professors, gestors, visitants, ciutadans, tots contribuïm a configurar el caràcter de la institució. Tots sumem en aquesta tasca col·lectiva i de millora social.