Toni Vidal retrata la cultura catalana dels setanta

Els monjos savis

Als anys seixanta i setanta, Montserrat va ser un dels nuclis de producció intel·lectual de Catalunya, que arribava al conjunt dels ciutadans a través de la revista Serra d’Or i, més endavant, de les Publicacions de l’Abadia Montserrat. Toni Vidal va reunir els monjos que ho feien possible en una col·lecció de retrats que no s’havien exposat mai fins ara.