Toni Vidal retrata la cultura catalana dels setanta

Dels petits grups resistents al boom de la cultura compromesa

En els primers anys d’estada a Barcelona, entre el 1968 i el 1974, Toni Vidal fotografia escriptors, artistes, historiadors i activistes culturals amb la intenció de construir una imatge de conjunt de la vitalitat cultural d’aquell moment. Amb còpies originals de l’època i tiratges actuals de fotografies que no s’havien positivat mai, hem creat una instal·lació que presenta diferents generacions i grups: dels primers cenacles resistents a la gran eclosió dels anys setanta.