Els primers salons de la moda

Fins als anys trenta, el concepte d’alta costura a Catalunya era ampli i difús. De fet van ser algunes modistes rellevants, com ara Anita Monrós, les que van iniciar els primers salons de la moda, a partir de l’any 1920, els quals serien el precedent de l’organització de l’alta costura homologada. Una iniciativa que va assolir el zenit una dècada després, amb les exposicions de l’Art de Vestir i el Saló de Creacions, en les quals hi participaven Paquita Juliachs, Carme Costejà i, entre d’altres, Ana Renaud, al costat de noms ja tan rellevants com Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, Santa Eulalia o El Dique Flotante.