Alguns modistes homes

Tot i que el més habitual era que els homes fossin sastres i les dones modistes, més enllà de l’Olimp de l’alta costura, també hi va haver homes que feien de modistes, de la mateixa manera que hi havia sastresses, que es dedicaven a fer vestits per a home, i pantaloneres. Alguns d’aquests modistes també van arribar a tenir salons i passar col·leccions, com les modistes més celebrades.