Mapes, país, futur

Plànols en relleu

L’exposició mostrà sis mapes en relleu, un format molt utilitzat com a material educatiu pels nous corrents pedagògics que havien sorgit a Catalunya des de finals del segle XIX. Com que estaven fets de guix, la majoria no han sobreviscut. No obstant això s’han pogut recuperar dues obres fetes de guix per Mn. Rafael Baradat.

Maqueta de Montserrat