Mapes, país, futur

Mapes parcials

En aquest apartat s’hi exposaren mapes molt heterogenis que contenien, d’una banda, divisions territorials, sobretot provincials, però també frontereres amb França i fins un mapa d’Andorra, i de l’altra, mapes que dibuixaven àrees parcials del territori català definides a partir de variables molt diferents. S’hi van exhibir des d’un full de la frontera de la Cerdanya del famós mapa de França de Cassini del segle XVIII –el primer mapa detallat homogeni d’un estat europeu– fins a un full del projecte de clavegueram per a la ciutat de Barcelona de l’enginyer Garcia Fària de 1897.

Plànols d'encontorns de poblacions