Mapes, país, futur

Mapes generals

En el primer àmbit es van presentar mapes impresos generals de Catalunya dels segles XVII, XVIII i XIX. És, sens dubte, una de les primeres exposicions de mapes antics de Catalunya, feta quan es coneixia ben poc aquesta temàtica. Ja hi va figurar la rara edició del mapa de 1720 de Josep Aparici, i alguns exemples de mapes publicats en prestigioses editorials europees.

Topografia antiga