Mapes, país, futur

Mapes de turisme

El turisme era, sens dubte, una de les activitats més destacades entre els socis del CEC. No és estrany, doncs, que li fos dedicat un dels àmbits de l’exposició. A principis del segle XX la indústria turística ja havia arrencat amb força i la prova n’és l’abundant producció cartogràfica que va generar, sobretot en països europeus com França, Gran Bretanya o Alemanya. Una part dels socis del CEC eren grans viatgers i van aplegar molts mapes de turisme per a la col·lecció de l’entitat. En aquest apartat hi trobem els mapes excursionistes de producció local com els inclosos a les guies d’Artur Osona o Juli Soler Santaló.

Carreteres i ferrocarrils