Mapes, país, futur

Mapes científics

La cartografia temàtica científica, sobretot la referida al medi natural, va tenir un fort impuls a la segona meitat del segle XIX. L’avenç de les disciplines científiques juntament amb la introducció de noves tecnologies d’edició, com ara la cromolitografia que va possibilitar la impressió de mapes en color, van facilitar la publicació de mapes temàtics. El fet que un dels organitzadors de l’exposició fos el geòleg Marià Faura i Sans, aleshores director del Servei de Geologia de la Mancomunitat de Catalunya, va propiciar que s’hi exposessin molts mapes geològics publicats però també altres d’inèdits.

Mapes geològics