Mapes, país, futur

La geoinformació al segle XXI

En aquest cent anys la cartografia ha canviat profundament. Les tecnologies digitals han transformat la nostra manera de veure el territori i de representar-lo. Actualment, la variabilitat espacial i temporal del territori és molt elevada i les interaccions entre la humanitat i els ecosistemes que l’envolten són cada cop més accentuades.  L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és un proveïdor de coneixement que treballa amb les més noves aproximacions tecnològiques. A partir de la recerca i la transferència de coneixement, l’ICGC genera productes i serveis en geoinformació, adaptats a les necessitats i requeriments de la societat del segle XXI. En aquest darrer àmbit afegit se’n poden veure petites mostres.