La Mancomunitat de Catalunya

La formació de la dona

La Mancomunitat es va manifestar favorable al reconeixement de la dona, tasca que es promovia a través de revistes com Feminal i d’institucions de formació com l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona dirigit per Francesca Bonnemaison, la Llar Escola de la Dona i Residència d’Estudiants que dirigia Carme Karr o el Patronat d’Obreres de l’Agulla fundat per Dolors Monserdà.

El 1917, la Mancomunitat va crear l’Escola Professional de la Dona i l’Escola de Tall i va estendre tota una xarxa de formació professional per a la dona arreu de Catalunya. Les escoles femenines organitzaven cursets nocturns per a obreres de cultura general i de temàtiques quotidianes, com ara cuina o confecció. Per la seva banda, la xarxa de Biblioteques Populars tenia cura de realitzar lectures adreçades a les dones. A més, l’any 1919 es va posar en funcionament l’Escola d’Infermeres Auxiliars. Entre les professores de formació professional de la dona, destaquen les artistes Lluïsa Vidal i Francisca Rius Sanuy.