La Mancomunitat de Catalunya

L’Escola del Treball i la d’Arts i Oficis

La Diputació de Barcelona va constituir l’Escola Industrial el 1908 a l’antiga fàbrica tèxtil modernista de Can Batlló, al carrer d’Urgell. L’any 1914, la Mancomunitat va crear l’Escola Elemental del Treball, destinada a contribuir a la professionalització dels joves en edat d’aprendre un ofici, com ara fuster, paleta, lampista, impressor, obrer tèxtil, enòleg, químic, etc. A més, l’escola organitzava cursos ambulants d’agricultura. L’Escola del Treball fou dirigida per Rafael Campalans i entre els seus professors destacà el pedagog i geògraf Pau Vila. El mètode de treball de l’escola fugia deliberadament de l’estricta teoria, i apostava per un model experimental que ampliava progressivament les cotes d’autonomia dels estudiants. Seguint aquest model pedagògic, es van crear les escoles d’Arts i Oficis de Mataró, Vilanova i la Geltrú, Girona i Badalona, i l’Escola de Teixits a Mà de Canet de Mar.