La Mancomunitat de Catalunya

L’acció cultural i pedagògica

Per a la Mancomunitat, la modernització del país havia de començar per l’educació i el foment de la cultura. D’una banda, es tractava de construir escoles arreu del territori, «ni cap poble sense escola, ni cap escola sense mestres», va proclamar Enric Prat de la Riba. D’altra banda, es pretenia millorar la formació dels mestres mitjançant la creació de l’Escola Normal i l’Escola d’Estiu, i es va crear el Consell de Pedagogia.
 
La Mancomunitat va promoure l’educació superior i una formació professional que responia als reptes d’una nova societat industrial i moderna. I va apostar per la normativització i normalització del català. En un altre sentit, va fundar diferents organismes i va impulsar projectes que van contribuir a la sensibilització i el progrés cultural del país.