La Mancomunitat de Catalunya

El Patrimoni Cultural i els Museus

La Mancomunitat va impulsar el salvament del patrimoni cultural i artístic a través del Servei de Conservació i Catalogació de Monuments. La seva tasca va consistir principalment en la restauració de monuments històrics i en la recuperació de jaciments arqueològics. Destaquen les excavacions a Empúries, que ja s’havien iniciat el 1908 sota els auspicis de la Diputació de Barcelona. La Mancomunitat va promoure expedicions a la vall d’Aran i a la vall de Boí per estudiar-hi els temples romànics.

També va tenir cura de promoure l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya que dirigia Tomàs Carreras i Artau. La Junta de Museus, sota la direcció de Joaquim Folch i Torres, va fer els primers inventaris i catalogacions dels monuments catalans. La Mancomunitat, a través de la Junta de Museus, va encarregar a Josep Pijoan l’organització del Museu d’Arts Decoratives i d’Arqueologia de Catalunya. Entre altres aportacions, el museu va incrementar la seva col·lecció amb les pintures murals dels temples romànics del Pirineu.