La Mancomunitat de Catalunya

El Consell de Pedagogia

El Consell de Pedagogia, creat el 1913 per la Diputació de Barcelona, es va reorganitzar el 1920 sota la direcció d’Alexandre Galí. L’objectiu fonamental de la institució era avaluar la renovació pedagògica que es feia als països més avançats i fer-ne possible la incorporació a les escoles catalanes. Una altra tasca era l’assessorament a la Mancomunitat en la creació de noves escoles, l’ensenyament de la dona, l’ensenyament d’aprenents i l’ensenyament de persones amb necessitats especials. A través de la Mancomunitat, va atorgar beques a mestres perquè anessin a països europeus a estudiar les principals novetats pedagògiques. El Consell de Pedagogia tenia al seu càrrec el Departament d’Ensenyança Superior, acadèmies, biblioteques i museus de pedagogia. Entre les seves obres principals, cal destacar la creació de l’Escola Normal de Mestres, l’organització de l’Escola d’Estiu i els cursos d’extensió per a mestres. Editava les revistes Minerva, Quaderns d’Estudi Butlletí dels mestres.