La propaganda feixista sobre el terreny

Després de reconèixer Franco com a cap del Govern de l’Estat espanyol el 18 de novembre de 1936, el Duce va disposar la creació de l’Ufficio Spagna (US), un gabinet dependent del Ministeri d’Afers Exteriors i destinat a centralitzar tota la informació relativa al conflicte i a canalitzar les peticions procedents de la Missione Militare Italiana in Spagna (MMIS).

Entre les primeres actuacions de l’US, en destaca la constitució a Salamanca de l’Ufficio Stampa e Propaganda(USP), subordinat a la MMIS que, a partir del desembre del 1937, passaria a anomenar-se Ufficio Stampa Italiano(USI).

L’USP es va organitzar en una secretaria i quatre seccions (RadioEsteriSpagna i Fotocine). La primera feia el seguiment de les notícies radiofòniques del bàndol republicà i de les estacions de ràdio estrangeres per després fer-ne contrapropaganda a través de Radio Verdad. La secció s’encarregava així mateix de redactar butlletins en llengua italiana per difondre a través de les dues principals emissores de la zona «nacional».

La secció Esteri redactava un noticiari en francès per als corresponsals estrangers a Espanya i monitorava la premsa internacional i la premsa «roja».

La secció Spagna s’encarregava de proporcionar a la premsa «nacional» material periodístic d’orientació anticomunista.

I finalment la secció Fotocine tenia la tasca de difondre a la zona «nacional» material fotogràfic i audiovisual italià, de proporcionar als militars documents fotocinematogràfics de les operacions, però,  sobretot, de subministrar a la premsa italiana i internacional imatges de la contesa, particularment les que ressaltaven el protagonisme de les seves tropes. L’USP també va editar el periòdic Il Legionario, destinat als integrants del CTV.