Els plaers de mirar

De què parlen els llibres antics?

El cel i la terra

La necessitat de l’ésser humà de comprendre el món que l’envolta el duu a observar i estudiar la naturalesa i els fenòmens naturals. Aquest interès es fa palès de manera notòria durant l’edat moderna, en què es produeixen avenços científics constants, basats en l’observació i l’experiència com a principals fonts de coneixement. Uns avenços que la invenció de la impremta va contribuir de manera decisiva a difondre i compartir.

Els llibres que es mostren en aquest àmbit reflecteixen la voluntat de transmetre el coneixement de la realitat des de diverses perspectives, com ara l’astronomia, la botànica, la geologia o la cartografia.

De historia stirpium commentarii insignes...

De historia stirpium commentarii insignes...

Un aspecte singular: Homenatge als il·lustradors

Un aspecte singular: Homenatge als il·lustradors

El poder de la paraula

Les paraules poden crear, recrear, modificar o fins i tot destruir una realitat, d’aquí la seva força. Paraula escrita, parlada, llegida, cantada, revelada... En totes les seves formes, és el resultat d’un desig de comunicació de vivències pròpies o d’altri, inherent a la condició humana.

L’aparició de l’escriptura va permetre a l’ésser humà no només conservar i transmetre el coneixement al llarg del temps i arreu del món, sinó donar-li recursos per comprendre i interpretar la realitat i, sobretot, per enriquir-la com a persones individuals i socials.

Incunable amb l'obra de Virgili

Incunable amb l'obra de Virgili

El progrés i la tècnica

Els llibres d’aquest àmbit són un clar exponent de l’evolució científica que es produeix al llarg de tota l’edat moderna. Aquest període històric transita des del món medieval fins a arribar al segle de les llums, la raó i la ciència.

L’experimentació i verificació empírica i el desenvolupament de les matemàtiques i la precisió en els càlculs van determinar el sorgiment d’una nova ciència, a la qual contribuïren decisivament factors com ara les grans expedicions marítimes o la invenció de la impremta. El progrés científic generava un progrés tecnològic i, per tant, un progrés en les condicions de vida de la humanitat. 

Josep Bolló. Misce·lània científica il·lustrada.

Josep Bolló. Misce·lània científica il·lustrada.

Un aspecte singular: Mals presagis

Un aspecte singular: Mals presagis

El relat de la memòria

La història, com a ciència, serveix tant per conèixer el llegat de les diferents civilitzacions com per entendre com l’ésser humà ha anat adaptant aquesta herència a la construcció de la seva pròpia identitat i idiosincràsia.

La història es pot narrar de múltiples maneres, i aquesta és la seva veritable riquesa. En aquest espai veurem com es mostren els fets d’una època gràcies a les narracions escrites per historiadors, coetanis o no, i per reis amb voluntat de perpetuar-se. La quotidianitat, però, també hi és ben present amb artistes que il·lustren la vida als carrers de la seva ciutat o bé en receptaris que ens parlen de què es menjava i en quin context. 

Llibre dels Fets de Jaume I

Llibre dels Fets de Jaume I

Espiritualitat i pensament

Entre els segles xiv i xvi s’estén per Europa l’humanisme, un moviment cultural que, recuperant la tradició clàssica, defensava la fe en l’home i en un nou esperit científic en equilibri amb la seva dimensió espiritual.

D’altra banda, l’hegemonia de l’Església, durant la llarga edat mitjana, continuava impregnant fortament la vida i les accions de les persones de la societat occidental. 

Un incunable amb l'obra de Sèneca

Un incunable amb l'obra de Sèneca

Un aspecte singular: Els testimonis dels antics posseïdors

Un aspecte singular: Els testimonis dels antics posseïdors

Llei i ordre

En el transcurs de la història, la societat s’ha anat dotant de sistemes normatius a mesura que creixia en complexitat i que es consolidaven els diversos organismes que s’hi establien. Aquests sistemes, formats per lleis, normes i regles, guien el comportament i el funcionament dels individus i les institucions.

Com a exemple d’aquests textos, trobem, entre d’altres, una regla monàstica de gran fortuna, un dels textos canònics per excel·lència, l’aprovació pontifícia dels Estatuts de la Universitat de Cervera i el marc legal del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona a finals del segle XIV. 

Estatuts de la Universitat de Cervera

Estatuts de la Universitat de Cervera

Un aspecte singular: Desig d’ostentació

Un aspecte singular: Desig d’ostentació

Mons llunyans

Els nombrosos llibres sobre terres llunyanes de l’època moderna són un indicador de l’interès d’Europa per espais i societats remots. L’atractiu d’aquests territoris llunyans era producte de diverses motivacions: comercials, polítiques, evangelitzadores o científiques. Així mateix, hi havia un plaer per l’exotisme que donà llum a múltiples llibres de viatges.

Els llibres que s’exposen en aquest àmbit, datats des de finals del segle xv fins al segle xviii, ofereixen una mostra diversificada d’aquesta producció editorial.

Estudi sobre rites funeraris

Estudi sobre rites funeraris