Espais de dones

Les mobilitzacions col·lectives van anar acompanyades de la creació de nous espais de visibilitat feminista, com la primera llibreria de dones de l’estat, al carrer Lledó de Barcelona, el 1977; el bar biblioteca LaSal, que posteriorment, el 1977, fou una editorial; Ca la Dona, associació de referència on, el 1988, es van vincular els diferents grups feministes organitzats de Barcelona, i un ampli conjunt d’entitats de dones arreu del territori català. També aparegueren, en aquella època, les primeres revistes feministes com Dones en lluita o Vindicación feminista.