Dones: ficcions i realitats

Del 3 de març al 28 de maig de 2017

"Dones: ficcions i realitats" és una exposició que vol fer visible una interferència històrica i encara present en la vida de les dones: la relació conflictiva, incòmoda i complexa entre els models de feminitat normatius, difosos per la cultura audiovisual amb més incidència popular i les seves mateixes realitats, construïdes sota la pressió del sexisme i la cultura tradicional heteropatriarcal, però no per això exemptes d’autoritat, disconformitat i dissentiment.

La mostra proposa un itinerari per alguns dels moments més emblemàtics, des de la postguerra fins a l’actualitat, en què es fa més palès el malestar de les dones davant els relats oficials, utilitzats com a elements propagandístics per difondre un model reduccionista de la feminitat i coartar, així, la llibertat de les dones.

S’articula al voltant de tres relats que s’entrecreuen al llarg del recorregut: el treball de les dones, la seva invisibilitat i els estereotips creats a l’entorn de les seves activitats laborals; la posada en escena de la participació social i política de les dones, les seves mobilitzacions i l’emergència del feminisme a Catalunya, i finalment, les narratives audiovisuals relacionades amb una pretesa regularització dels models i comportaments femenins pel que fa al cos, la sexualitat i l’amor.

Realitats velades i imatges visibles del treball femení

La contribució de les dones a l’àmbit del treball és una de les realitats més poc documentades. El treball de les dones i en especial el domèstic i de cura s’ha omès en els relats culturals i fins als...

Dels «llops» del franquisme als nous imaginaris

La participació social i política de les dones en els primers anys del franquisme s’ha invisibilitzat i també està poc documentada, malgrat que moltes van viure l’exili, la presó i també van ser conde...

Creació d’espais físics i simbòlics

A partir dels anys seixanta, la participació de les dones emergeix una altra vegada i es fa més visible, especialment en les lluites veïnals dels nous barris de les ciutats. El seu activisme, que s’ha...

Encara avui...

Actualment, en molts entorns comunicatius persisteix la inèrcia de moltes pràctiques narratives que reprodueixen models caducs allunyats de les transformacions veritables que han permès el reconeixeme...
Galeria d'imatges