Divergències i prejudicis

Els prejudicis en relació amb els marroquins impregnen alguns sectors de la nostra identitat social. Potser és per això que, al llarg d’aquest mig segle de presència, des de les institucions públiques i la societat civil han sorgit nombroses iniciatives per tal d’afavorir aquesta convivència mútua i per lluitar contra el racisme i la discriminació. La crisi econòmica actual ha revifat amb força aquests prejudicis, motiu pel qual encara són més necessàries aquestes iniciatives.