Del Marroc i de Catalunya

Interaccions

Les migracions són veritables miralls del funcionament d’una societat i, com a tals, interroguen sobre el passat i el present de les relacions entre els col·lectius que en formen part. Les interaccions resultants mostren les diferents cares d’un procés d’encaix mutu que encara està en desenvolupament, i formen els escenaris on s’expressen les identitats i pertinences elaborades per les persones d’arrels marroquinocatalanes a Catalunya.