La lluita pel patrimoni sindical

La reivindicació del patrimoni sindical va ser iniciada a finals dels anys setanta. Aquest va ser un procés llarg i dur, però va donar els seus fruits, gràcies a la capacitat de mobilització i de pressió de Comissions Obreres, amb l’ocupació de locals i la reclamació davant de l’Estat de la devolució del patrimoni sindical acumulat per l’Administració al llarg de la dictadura. Finalment, el 1989, CCOO de Catalunya va poder instal·lar la seva seu central a l’emblemàtic edifici de la Via Laietana de Barcelona que havia estat durant el franquisme la seu del Sindicat Vertical. De la mateixa manera, va anar ocupant els locals distribuïts en el conjunt del territori català, cedits en ús als sindicats per realitzar les seves activitats sindicals.