Curiositat: els primers documents en català

D’aquest moment també són els textos més antics escrits en català que s’han conservat, com el codi legal Liber Iudicorum, de mitjan segle XII, o el recull de sermons religiosos de les Homilies d’Organyà, de principis del segle XIII, de les quals es pot veure un facsímil a la vitrina 11b.
El català s’utilitza en els àmbits polític, econòmic, religiós i social de manera habitual fins al segle XVIII. Després passa per èpoques de prohibició i marginació a l’àmbit privat, seguides de períodes de recuperació. Avui dia es calcula que hi ha uns deu milions de parlants del català arreu del món, en diferents situacions legals: llengua cooficial a Catalunya juntament amb el castellà, oficial a Andorra o simplement parlada sense reconeixement legal.