Projectes i línies d'investigació

Santa Creu de Rodes

Santa Creu de Rodes

Un conveni de col•laboració entre el Museu d’Història de Catalunya i la Universitat de Barcelona possibilita les excavacions del poblat de Santa Creu de Rodes i de l’Església de Santa Helena, parts essencials del conjunt monumental de la serra de Rodes juntament amb el Monestir de Sant Pere i el Castell de Salvador o de Verdera. Del 2008 al 2013, l’excavació i el posterior estudi d’aquest important jaciment és fonamental per a conèixer la manera de viure i la organització del territori del cap de Creus i, per extensió, del conjunt de la Catalunya medieval.

La intervenció arqueològica posa de manifest la importància de les restes arquitectòniques. La seva posada en valor, juntament amb la socialització dels resultats obtinguts, passa a ser un objectiu estratègic de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Després de set anys d’intervenció arqueològica i arquitectònica (2006-2013), Santa Creu de Rodes és avui un espai patrimonial consolidat en l’oferta de visita del Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes.