Projectes i línies d'investigació

El panteó reial de Santes Creus

El panteó reial de Santes Creus

L’any 2009, en el marc de la celebració del 850è aniversari de la fundació del monestir de Santes Creus, el Museu d’Història de Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura, inicia un ambiciós projecte de conservació, restauració i estudi del panteó reial d’aquest monestir, format per les tombes dels reis Pere II el Gran, Jaume II el Just i Blanca d’Anjou, i la tomba de l’almirall Roger de Llúria.

La recerca del panteó és una fita excepcional, ja que es tracta de l’únic monument funerari dels reis de la Corona d’Aragó que ha arribat parcialment intacte fins als nostres dies. En concret, la tomba de Pere el Gran ha restat intacta al llarg de 700 anys, essent una de les poques tombes de llinatge reial europeu que no ha estat exhumada i l’única dels reis catalans no espoliada. Aquest fet suposa una oportunitat única i sense precedents per conèixer dades inèdites dels reis, dels rituals d’enterrament reials al segle XIII o de la indumentària de l’època. D’altra banda, les tombes també són de gran rellevància artística, ja que es tracta de les primeres bastides en estil gòtic conservades a la Corona d’Aragó.

El projecte, dut a terme per un equip pluridisciplinari, suposa un gran esforç pel que fa als mitjans i recursos destinats. Per afrontar el repte, es desenvolupen noves tecnologies que tenen impacte més enllà de la recerca. Com a resultat d’aquesta investigació, finalitzada l’any 2013, s’aprofundeix en el coneixement dels monarques Pere el Gran i Blanca d’Anjou, en els costums funeraris així com en les tècniques constructives i decoratives. 

Amb l’objectiu de compartir el resultat d’aquestes investigacions, el Museu d’Història de Catalunya posa a disposició tant de la comunitat científica com de les persones interessades, una publicació en línia i un llibre electrònic, ambdós accessibles des del web santescreus.mhcat.cat.