La Mancomunitat de Catalunya

El suport a l’Associacionisme

Els anys de la Mancomunitat de Catalunya coincideixen amb un moment de creixement i de consolidació de la societat civil. La nova societat industrial afavoreix el sorgiment de l’associacionisme, que neix amb una clara vocació de servei a la comunitat. Catalunya compta amb un ampli teixit associatiu ric i divers, compromès en tots els àmbits de la vida social. Malgrat les seves escasses competències, la Mancomunitat aposta per donar suport a moltes iniciatives impulsades des de la societat civil. Aquesta tendència és especialment viva en l’àmbit de la cultura i l’educació. Nombroses entitats reben el suport de la Mancomunitat, com ara l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, l’Ateneu Enciclopèdic Popular, l’Orfeó Català, el Centre de Lectura de Reus o l’entitat esperantista Kataluno Esperantisto.