La Comunitat Israelita de Barcelona

El primer franquisme es caracteritzà per la seva hostilitat contra els jueus que residien a Espanya. Tot plegat motivà que algunes famílies abandonessin Barcelona i altres optessin per convertir-se al catolicisme. Els membres de la Comunitat Israelita de Barcelona, fundada l’any 1918, vivien en la clandestinitat. Després que, a principis del 1939, un grup de falangistes saquegés la sinagoga situada en una torre en la confluència dels carrers de Provença i Balmes, el culte s’acostumava a fer en pisos particulars fins que, l’any 1954, fou inaugurada la nova sinagoga al carrer de l’Avenir.