Els Pirineus, camins de por i esperança

La impossibilitat d’obtenir els permisos per entrar legalment a Espanya féu que l’escenari del pas dels refugiats jueus es traslladés als colls de muntanya i que aquest s’executés de manera clandestina. Tot plegat esdevingué una decisió arriscada, atesa l’estricta vigilància a banda i banda, la climatologia, l’escassa preparació dels evadits i la mateixa orografia de la zona. En conseqüència, es produïren nombrosos accidents i algunes de les persones que fugien arribaren a Catalunya amb congelacions i esgotament físic.